TERAPIA PO COVIDOWA

Terapia dla osób po przebytym zakażeniu COVID-19, ukierunkowana jest na zniwelowanie pochorobowych powikłań*, takich jak:
duszności/zmniejszenie wydolności oddechowej
ogólne osłabienie organizmu/ciągłe zmęczenie
zmniejszenie ogólnej sprawności organizmu
bóle stawowe
zmniejszony zmysł węchu i smaku
*Wyżej wymienione objawy są wymieniane jako najczęstsze powikłania po zakażeniu koronawirusem według amerykańskich doniesień naukowych w tym temacie (zmęczenie 87%, duszność 71%, bóle stawowe 25% pacjentów zgłasza po przebytej chorobie)
COVITERAPIA OBEJMUJE:
Konsultację lekarza internisty:
1. Ogólna ocena stanu zdrowia pacjenta (wywiad i badanie)
2. Pulsoksymetria (saturacja – stopień wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej)
Wizytę u fizjoterapeuty/osteopaty (do 1 godziny):
1. c.d. ogólnej oceny stanu zdrowia pacjenta:
• Ocena tolerancji wysiłku fizycznego
• Zmodyfikowana skala Borga
• Skala zmęczenia MFIS
• Skala samooceny lęku i zaburzeń nastroju HADS
2. Terapia oparta na wynikach przeprowadzonych badań:
• techniki osteopatyczne – wisceralne
• neuromobilizacje nerwów błędnego, przeponowego
• techniki na mięśnie dna miednicy
• nauka ćw. oddechowych
• nauka ćw. wydolnościowych
• edukacja prozdrowotna/żywieniowa
• naukę rozładowywania przewlekłego stresu
Pacjent na wizytę powinien zgłosić się z udokumentowanym pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 oraz wynikami badań laboratoryjnych na d-dimery (zakrzepica żylna/zatorowość płucna).
177010022_116364270464365_1855286305444067543_n