Arrow
Arrow
Japoński masaż twarzy KOBIDO- dowiedz się więcej
Slider

Dr hab. med. Sławomir Kroczka

Dr hab. med. Sławomir Kroczka jest absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie. W 1990 roku uzyskał specjalizację I stopnia z pediatrii, 3 lata później II stopień. W 1998 roku uzyskał specjalizację II stopnia z neurologii dziecięcej. W 2000 roku ukończył przewód doktorski, a w w 2015 roku przewód habilitacyjny. Dr hab. Sławomir Kroczka posiada również certyfikaty polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z elektromiografii oraz Potencjałów wywołanych oraz uprawnienia tegoż Towarzystwa do szkolenia nowych adeptów w tych dziedzinach neurofizjologii.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 1986 roku pracując najpierw w II Klinice Pediatrii, a następnie po jej utworzeniu: w Klinice Neurologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii w Krakowie.

Od początku pracy w Klinice Neurologii Dziecięcej pełnił funkcję zastępcy ordynatora, a od 2018 roku jest jej kierownikiem.

Od 1991 roku docent Kroczka jest również pracownikiem naukowo-badawczym Kliniki Neurologii Dziecięcej CM UJ oraz Katedry Neurologii Dzieci i Młodzieży CM UJ, których jest kierownikiem.

Od 1992 po dziś dzień jest konsultantem Poradni Neurologicznej i Punktu Wczesnej Interwencji w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Jaworznie.

Od roku 2017 jest Konsultantem Wojewódzkim w zakresie neurologii dziecięcej.

Dodatkowe osiągnięcia:

  • Członek Głównych Komisji Rewizyjnych Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
  • Członek komitetów organizacyjnych 10 konferencji naukowych
  • Uczestnik/wykładowca wielu Ogólnopolskich i Międzynarodowych Kongresów Naukowych
  • Kierownik 6 specjalizacji z neurologii dziecięcej
  • Współautor 264 prac i doniesień naukowych, 13 rozdziałów w podręcznikach, kierownik i wykonawca 10 tematów finansowanych badań naukowych

W naszym Centrum Dr hab. med. Sławomir Kroczka udziela porad neurologicznych dla dzieci w wieku do 18 lat.

Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe w Niepołomicach