Arrow
Arrow
Japoński rytuał masażu twarzy KOBIDO Therapy
Slider

Fundacja Promocji Zdrowia i Rozwoju Fizjoterapii Twoje Zdrowie, Twój Ruch

Celem Fundacji jest

 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność w zakresie nauki, ,edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalność związana z wypoczynkiem dzieci i młodzieży;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zajmujących się działalnością charytatywną.

Fundacja Promocji Zdrowia i Rozwoju Fizjoterapii Twoje Zdrowie, Twój Ruch

ul. 3 Maja 7A
32-005 Niepołomice
KRS: 0000587158

Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe w Niepołomicach