Arrow
Arrow
Japoński rytuał masażu twarzy KOBIDO Therapy
Slider

Psycholog

Serdecznie zapraszamy na wizytę u Psychologa - mgr Justyny Kaczmarskiej oraz mgr Klaudii Woty. 

 W czym możemy pomóc:

Dzieci i młodzież:

 • obniżony nastrój, depresja,
 • nieśmiałość, wycofanie, trudności z rówieśnikami, trudności w nawiązywaniu  nowych relacji,
 • trudności w uczeniu się, niska motywacja do nauki,
 • lęki,
 • niska samoocena, obniżone poczucie własnej wartości,
 • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej  (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania, wybuchowość, agresywność, bunt,
 • przeżycie traumatycznego wydarzenia (rozwód rodziców, choroba kogoś bliskiego),
 • trudności adaptacyjne (nowa szkoła, nowe miejsce zamieszkania, pojawienie się   nowego członka rodziny),
 • treningi umiejętności społecznych (np. komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, umiejętności współpracy).

Pomoc dla rodziców:

 • wsparcie w trudnościach wychowawczych,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • kryzysy rodzinne (konflikty, rozwód, zmiana  miejsca zamieszkania, śmierć kogoś bliskiego, pojawienie się nowego członka rodziny).

Dorośli:

 • Zaburzenia lękowe (fobia społeczna, lęk uogólniony GAD, obsesyjno-kompulsyjne OCD, Zespół stresu pourazowego PTSD)
 • Zaburzenia nastroju i osobowości (depresja, osobowość borderline, osobowość narcystyczna, schizofrenia/psychozy/urojenia)
 • Kryzysy (rozwód/rozstanie, samotność, utrata sensu życia, myśli samobójcze)
 • Traumy (doświadczenie przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej), poronienie, próba samobójcza, śmierć dziecka)
 • Uzależnienia (alkoholizm, zażywanie substancji psychoaktywnych)

 

Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe w Niepołomicach