Arrow
Arrow
Japoński rytuał masażu twarzy KOBIDO Therapy
Slider

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług w placówce Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe Fizjopunkt przy ul. Brzeskiej 28 w Niepołomicach.

 2. Zaleca się, by pacjent zjawił się w gabinecie 5/10min wcześniej przed zaplanowaną wizytą w celu przygotowania.

 3. W przypadku spóźnienia się pacjenta, terapeuta ma prawo skrócić czas wizyty, jeśli opóźnienie miałoby wpływ na płynność przeprowadzenia terapii dla kolejnych pacjentów.

 4. Zmiany godzin/daty wizyt lub jej odwołanie należy zgłosić najpóźniej 24h przed ustalonym terminem. W przypadku odwołania wizyty później niż 24h przed ustalonym terminem, pacjent ponosi 100% wartości danej usługi.

 5. Centrum zastrzega sobie prawo do odmówienia przeprowadzenia wizyty w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia pacjenta lub terapeuty.

 6. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania umówionej wizyty z powodu nieprzewidzianych wypadków losowych.

 7. Zakupiona karta kwotowa na wybrane usługi musi zostać wykorzystana w ciągu: 3 miesięcy, 6 miesięcy lub roku od daty zakupu (w zależności od rodzaju wykupionych zabiegów). W innym przypadku niewykorzystane karty kwotowe przepadają.

 8. Gabinet nie zwraca kosztów za niewykorzystane usługi z pakietów/bonów/voucherów.

 9. Pacjent zobowiązany jest przed pierwszą wizytą do wypełnienia karty pacjenta, formularza RODO, spisu przeciwskazań oraz poinformowania terapeuty o swoim stanie zdrowia. Podczas kolejnych wizyt pacjent zobowiązany jest poinformować terapeutę o zmianach w jego stanie zdrowia, bądź o istotnych informacjach dla przeprowadzenia terapii.

 10. Osoby nieletnie mogą korzystać z usług w obecności opiekuna lub za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie mają możliwości uczestniczenia we wszystkich spotkaniach.

 11. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością pacjenta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym ich zgubienie i uszkodzenie.

 12. Zapisanie się na wizytę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 13. Nieznajomosć regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

 14. W sprawach spornych, niekoreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.

Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe w Niepołomicach