Arrow
Arrow
Japoński rytuał masażu twarzy KOBIDO Therapy
Slider

Logopeda

Konsultację oraz terapię logopedyczną i neurologopedyczną przeprowadza mgr Paulina Staszewska.

W czym możemy pomóc:

– terapia i diagnoza dzieci i osób dorosłych z dyslalią (zaburzenia artykulacyjne)
– wspomaganie leczenia ortodontycznego
– terapia i diagnoza logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, niepełnosprawnych intelektualnie, słabosłyszących
– terapia i diagnoza logopedyczna dzieci z autyzmem
– wprowadzanie elementów AAC
– wprowadzanie elementów terapii ręki

Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe w Niepołomicach