Arrow
Arrow
Japoński rytuał masażu twarzy KOBIDO Therapy
Slider

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna (SI) jest naturalnym procesem neurologicznym, w którym mózg porządkuje dochodzące z otoczenia informacje sensoryczne, co pozwala na to by jednostka funkcjonowała skutecznie w swoim otoczeniu. Informacje sensoryczne są postrzegane, organizowane, przetwarzane i interpretowane. W taki sposób informacja sensoryczna staje się znacząca i możliwa do wykorzystania przez daną osobę. Wykorzystanie to może przejawiać się w percepcji lub postrzeganiu ciała i otoczenia, ale także w dostosowaniu zachowania, bądź procesie uczenia się. Integracja sensoryczna ma miejsce w każdej części centralnego układu nerwowego tak aby jednostka mogła radzić sobie w otaczającym ją środowisku w sposób rozsądny i emocjonalnie satysfakcjonujący.

Fizjopunkt extra (2)

Terapia integracji sensorycznej zgodnie z systemem Ayres SIAT® jest metodą terapeutyczną wykorzystywaną w pediatrii.

Źródło: www.fizjoterapia.pl

Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe w Niepołomicach