Arrow
Arrow
Japoński rytuał masażu twarzy KOBIDO Therapy
Slider

Medycyna Ortopedyczna

Medycyna Ortopedyczna wg J. Cyriax

Medycyna Ortopedyczna wg J. Cyriax to metoda diagnostyczna, dzięki której poprzez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletną informacje na temat badanego pacjenta. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie “wzorców klinicznych”. “Wzorzec kliniczny” jest szczególnym zachowaniem się zaburzeń lub grup zaburzeń. Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie.
Podstawowym założeniem Medycyny Ortopedycznej jest leczenie wzorca klinicznego, zamiast obrazu medycznego.
Źródło: www.fizjoterapia.pl

Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe w Niepołomicach